Currently browsing tag

قلم

اضافه شدن قلم جدید : میخک

قلم فارسی میخک، قلمی آزاد است که تحت مجوز OFL-1.1 منتشر شده است. طراحی و اجرای این فونت، توسط جناب آقای امین …