سوالات متداول

 • آزادقلم چیست؟
  آزادقلم یک سرویس برخط برای استفاده از فونت‌های آزاد فارسی توسط طراحان فرانتند و رابط‌ کاربری است. در واقع، آزادقلم راهکاری آزاد برای استفاده از فونت‌های آزاد فارسی در وب است.
 • آیا آزادقلم یک تیم خصوصی است؟
  در حال حاضر بله. اما در حقیقت، افرادی که به رشد و زنده نگه‌داشتن آزادقلم کمک می‌کنند؛ جامعه کاربری آن هستند.
 • آیا آزادقلم به صورت مستقیم، در طراحی تایپ و انتشار فونت، دست دارد؟
  خیر. ما با طراحان تایپ (چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی) تماس می‌گیریم و در مورد مجوز انتشار و شرایط بازنشر محصول آنان، گفت و گو می‌کنیم. چنانچه طراحان رضایت دهند، محصول آنان روی سرور قرار می‌گیرد.
 • آیا آزادقلم از طریق بازنشر فونت‌ها، منتفع می‌شود؟
  خیر. آزادقلم هیچگونه درآمدی جز حمایت‌های جامعه ندارد.
 • آیا کمک‌های مالی، صرفا خرج رسیدگی به سرویس آزادقلم می‌شود؟
  خیر. بخشی از کمک‌های مالی خرج سرویس آزادقلم (شامل هزینه سرور، هزینه سرویس‌های PaaS و CDN و نگهداری وبسایت) شده و باقی آن، با تصمیم جامعه کاربری، صرف حمایت از یکی از پروژه‌های آزاد مرتبط با توسعه تایپ فارسی می‌شود.
 • آیا آزادقلم وابسته به شرکت، ارگان یا دولت خاصی است؟
  خیر. آزادقلم کاملا به صورت جامعه‌محور اداره می‌شود.
 • آیا آزادقلم به جز حمایت‌های مالی، راه دیگری برای درآمدزایی دارد؟
  در حال حاضر، خیر.