Currently browsing author

محمدرضا حقیری

اضافه شدن قلم جدید : میخک

قلم فارسی میخک، قلمی آزاد است که تحت مجوز OFL-1.1 منتشر شده است. طراحی و اجرای این فونت، توسط جناب آقای امین …

سلام دنیا!

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!